КЊИГОВОДСТВО / ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ / IT УСЛУГЕ

Експерта 011


УСЛУГЕ КОНТАКТ
1

О НАМА


o nama - slika

Експерта 011

Стручност и знање на првом месту

Двадесет година искуства на пословима организације и вођења службе рачуноводства наша су препорука за успешно остваривање ваших захтева за стручним, одговорним и ажурним вођењем пословних књига.

Сталним праћењем закона и прописа из области рачуноводства и других релевантних закона везаних за пословање и константим усавршавањем у могућности смо да одговоримо захтевима пословања клијената различитих делатности, било да су средња, мала или микро правна лица као и предузетници.

Дугогодишње искуство из области системског софвера, хардвера, сигурности и мрежних технологија, телекомуникација;
Успешно решавање проблема из ИТ области, оптимизација постојећег система и опреме као и консултације око имплементације нових система у Вашој фирми.

2

УСЛУГЕ


КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ


Услуге вођења пословних књига и израде финансијских извештаја вршимо у складу са важећим законима Републике Србије, у свему прилагођено вашим потребама, пре свега различитим делатностима - трговина, услуге, производња/угоститељство, увоз - извоз, као и величини и правној форми – предузетник, микро, мало или средње привредно друштво. Излазимо у сусрет свим вашим захтевима за обимом и врстом услуга:

 • Вођење комплетног књиговодства и потребних обрачуна
 • Део послова задржава сам корисник услуге
 • Само издвојене сегментe вашег пословања, на пример зараде.
 • Финансијско књижење пословних промена у складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији
 • Израду улазних, односно излазних калкулација велепродаје – малопродаје
 • Вођење КЕПУ књиге
 • Књижење производње на рачунима класе 9
 • Обрачун пореза на додату вредност и других обавеза у складу са прописима; вођење ПДВ евиденције и састављање пореских пријава и других прописаних обрачуна који се достављају пореској управи
 • Обрачун зарада и накнада зарада запослених лица и састављање пореских пријава и других прописаних обрачуна који се достављају пореској управи и фонду ПИО
 • Вођење основних средстава, обрачун амортизације, и ревалоризација
 • Израду периодичних извештаја (бруто Биланса)
 • Израда и подношење завршног рачуна
 • Израда и подношење пореског биланса
 • Девизно пословање.

РЕГИСТРАЦИЈА ФИРМИ


Вршимо регистрацију привредних друштава и предузетника, промену правне форме, процесу припајања и одвајања као и ликвидацију привредних субјеката.

ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ


Информишемо вас о битним изменама прописа како из домена рачуноводства и пореза тако и области вашег пословања.

WEB ДИЗАЈН


Ако Вам се допада изглед сајта, сарађујте са нама.

3

ЦЕНОВНИК


ПОПУСТ ЗА НОВЕ КОРИСНИКЕ

За прва 2 месеца 20% попуст

 • Микро, мала и средња предузећа
 • Предузетници
 • За прецизнију цену, попуните упит
УПИТ

БЕСПЛАТНО ОТВАРАЊЕ ФИРМЕ

Уз потписан УГОВОР

 • Уз потписан уговор о вођењу књига
 • БЕСПЛАТНО ОТВАРАЊЕ ФИРМЕ
 • Позовите за договор
КОНТАКТ
4

КОНТАКТ


Адреса

Уколико желите да нас контактирате или поставите неко питање, пошаљите поруку путем е-маила:
office@eksperta011.co.rs

АДРЕСА

Млавска 28, 11160 Београд

ТЕЛЕФОНИ

063-35 80 40 | 011-40 88 085

5

УПИТ


ПДВ обвезник